Tuesday, October 13, 2009

434

Za balgarete, kujatu si trasat rabota u Rumanija:(zafálem na Svetlána Karadžova za link-a)
Набиране на служители за Съвместния технически секретариат в гр. Кълъраш, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г

Съгласно заложеното в Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013 г., одобрена от Европейската комисия с Решение № 6331 от 18.12.2007 г. е създаден Съвместен технически секретариат /СТС/ в гр. Кълъраш, Румъния. До момента в посочената структура са назначени двама български експерти, но техният брой ще бъде увеличен, за да се балансира броят на българите и румънците в СТС.
В тази връзка Регионалният офис - Кълъраш за трансгранично сътрудничество в българо-румънския трансграничен регион организира конкурс за попълване на следните позиции:
• ИТ експерт - 1 позиция
• Финансов експерт - 1 позиция
Правилата за организиране и провеждане на подбора на кандидатите може да намерите на страницата на регионалния офис в Кълъраш - http://www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacante.html и на страницата на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 2013 www.cbcromaniabulgaria.ue
Дата и място на конкурса: 27 октомври 2009 г.. 10.00 часа
Краен срок за представяне на документите: 26 октомври 2009 г., 14.00 часа
Място за представяне на документите:
РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН -КЪЛЪРАШ, ул. „Кичу", № 2, гр. Кълъраш,
всеки ден от 8.30 до 16.00 часа.
Детайлна информация за посочения конкурс е представена на следните интернет страници: http://www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacante.html, www.bgregio.eu, както и на посочения телефон и електронен адрес: +40 242 313091, info@calarasicbc.ro

Etu teksta i na anglušći:
Job vacancy
Cross Border Co-Operation Regional Office Calarasi for the Romanian-Bulgarian Border organizes a candidate's selection to fill up the following positions:
* IT Expert - 1 position
* Financial Expert - 1 position
* Rules for organizing and development of the recruitment process
Recruitment process date and hour: 27th of October, 2009, 10.00 a.m.
Dead line for personal applications submission: 26st of October, 2009, 2.00 p.m.
Place for personal applications submission: CROSS BORDER CO-OPERATION REGIONAL OFFICE CALARASI FOR THE ROMANIAN - BULGARIAN BORDER headquarters, sos. Chiciu, nr.2, Calarasi, daily between hours 8: 30-16: 00.
Details related to the conditions of recruitment process, the bibliography etc: CROSS BORDER CO-OPERATION REGIONAL OFFICE CALARASI FOR THE ROMANIAN - BULGARIAN BORDER headquarters.
Phone no: +40 242 313091, e-mail: info@calarasicbc.ro.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home