Monday, October 20, 2008

343

Nide glade nanadzać sas jád, niti nanapreć sas stráj; gladej naoklu s razbirenji.
James Thurber
Žuvota ij redica ud lekciji, kujatu treba da badat izžuveni, za da badat razbráni.
Helen Chedar
Smraćta i unuj, kujétu nikade ni umire
Idin denj ij dušla vaz Buddha idna žina, razžálina i u saldzi. Ji ij umrelu ditetu, a tá ne mogala da ima više dicá. Taj či ij dušlá da revé i da moli Buddha za da ji sažuvi mončitu. Buddha ji ij rékal:
— Za te pumogna. Ama parenj idi u sélutu i mi dunesi nekolku zarná ud sináp. Tija treba da sa ud ud kašta, u kujatu nikade, nikuj ne umrel.
Rádusna, žinata si ij rékala, či tuj ni jé gulema rabota i ij pretičnala u sélutu. No na sekade, kadetu ij lopala, horata sa ji dumali:
— Sas drága ole za tri dadémi semčita ud sináp kolkutu si ištiš. Ama u taze kašta sa umireli hora…
I taj se ij slučvalu udnovu i udnovu. No žinata se ij nadevala i ij prudalžila da hodi ud kašta na kašta. I to čeć durdi ij zasadnalu slancitu.
Sadnala ij pustánata na zemete i ud idnaž ij razbrála: smraćta ij část ud žuvota i se slučva pustujánnu! Smraćta ni jé neštu ličnu, kujétu se utnáse sámu du néja...
Sas tuj razbirenji tá se ij varnala vaz Buddha a toj ja ij pital:
— Ej, kade sa semčitata ud sináp?
A tá se ij razsmela, mu ij pádnala na krakatá i gu ij zamolila:
— Išta da puznája unuj, kujétu nikade ni umire. Ás više ni te mola da mi varniš pukojnija sin, zaštotu znája, či toj udnovu za umré. Te mola, pumugni mi da puznája unuj, kujétu nikade ni umire...
Aku ni vidiš drugu udvan unuj, kujétu ti ji usvetleva svetlustta i ni čuš drugu udvan unuj, kujétu ti ji nosi zvuka, zlamenuva či ti niti ni vidiš i niti ni čuš u istena.
Kahlil Gibran

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home