Tuesday, September 23, 2008

331

Náj-posle imati dostap i du nekolkus ud glávnite knigji za námu, banátsćite balgare. Ij hurtata za čitiri studji na akademika Ljubomir Miletič „Na gosti u banatskite balgari“ ud 1896 g., „Sedmigrádskite balgari“ ud 1896 g., „Zaseleneto na katoliškite balgari v Sedmigrádsko i Banat“ ud 1897 g. i „Knižnináta i ezikat na banátskite balgari“ ud 1900 g., sabráni u knigata „Izsledvanja za balgarite ot Sedmigradsko i Banat“, publikuvana prez 1987 g. u Sofija. Vu prepuračvam, aku já citirvati ud tazi kniga, vnimátelnu da pruveriti dátite, zaštotu ima mlogjije grešći! Se nadevam, či idin denj za imami tuka, u Bibliotekata, i skan-ve ud originálnite materiále. Zafálem na prof. Gjuri Kálčov za knigata!
(Fájla ij dosta gulem, ima kulu 75 MB, taj či aku já nekuj ima trudnusti sas download-a, da se ubádi pa za gu pudela na po-maneni části.)

I idna recenzija ud 1898 g. na Konstantin Jireček na studijata na L. Miletič „Sedmigrádskite balgari“, na nemsći jazić.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home