Monday, February 18, 2008

211

Delia Mircsov (3)
Sam zabrávil da ubáda, ama vájda sti namerili i sami: na sájta na Nasa glas sam ugudil idin link kantu palćensćite pesmi (u formát MP3) na Delia Mirčov: http://www.nasaglas.link.ro/delia.htm.

Vida, či ima dosta komentáre na tejnite klipve, kujatu, megju drugotu, sa prefarlini - ne ud méne - i na drugjije sájtve, kaćétu http://www.hot-mp3.com, http://romaniantop.com ali http://www.friendsurfer.com i báš i na idin srabsći (!) sájt - http://www.videospotovi.org a tuj ubážde sámu idno: muzikata harésva i se sluše!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home