Thursday, May 16, 2013

762

HRISTO STOIČKOV u Timišvár

U sreda, 29 máj 2013, u sálata na Filarmonikata ud Timišvár za možiti da viditi celija film sas Stoičkov.
Za badi i toj tám i za dáva autográfe!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home