Thursday, April 11, 2013

754

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

zaco ni pisi vise u nuvnata guspudin nasa augustiniov? ali tez articole sa nigvite za verata? ni misla, ci toj sas sim drugi fel pisal.

1:36 PM, April 11, 2013  
Anonymous Anonymous said...

"Guspudin nasa Augustinov" ne pisal udkole u nuvinata, zastotu ij imal gulemi problemi i nakaze. Aku ni sti znajali ja, pukraj sate dlaznusti kujatu gji ima kaca misnic i kanonic, toj si ij grizisval i negvata stara majca, kujatu ij bila mlogu bulnava i, kujatu ij pucinala (Bog da ja uprusti!). Taj, ci i nija smi hora i treba da razberemi ga nekuj ud namu ima tazkusti i nakaze i ni treba da gu macimi i nija s naste raboti. Se nadevam kolku skoru "nasa" guspudin Augustinov da pocni nanovu da pisi, makar ci i toj vec ij dosta star celec i ima gulemi i mlogjije dlaznusti. Vu zafalem za vastu pitance i za hubankotu izkazvanji: "guspudin nasa Augustinov"!

4:37 PM, April 16, 2013  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home