Saturday, February 26, 2011

611

— Kolku tima rábutiti tuka, u tozi ofis?
— Pa lel sas sé sas séva, pet tima.
— Zlamenuva, či biz šéva, čitirima?
— Á-ja! Biz šéva ni rábuti nikuj…
* * *
Čeleka ni ji naprávin za rabota. Zaštotu, aku ni bi blo taj, ni bi pustánval.
* * *
Rabotata ne ubila još nikugu. Ama zašto da riskuvaš?
* * *
Nide si kupuva nikade neštu, kujétu ima daržálu, zaštotu za treba da rábutiš sas néj…
* * *
Se duma či...
... u vinutu ij puterata,
... u rićijata ij zdrávitu
...a u udata sa mikrobete...
* * *
Káj či alkohole ubiva bávnu. Ama lel ás ni barzam nijdi…
* * *
Nide pi kugátu káreš automobila, zaštotu moži bi za se ćusniš pa za se razlejé staklotu…
* * *
Ij dubre da napusniš pićétu. Ama ij hargjevu da zabráviš, kade si ji napusnal…
* * *
Zašto da pijéš i da káreš, gá možiš da pušiš i da farkaš…
* * *
Ni jé glávnu ti da preigráš. Glávnu ij da napraviš taj, či drugjija da izgubi…
* * *
Da grešiš ij čelešći. No da fališ krivcata na drugughu ij još po-čelešći…
* * *
Dve hurti utváret mlogjije vratá: „Drapni!“ i „Natisni!“…
* * *
Zašto horata dumat, či pluvanjétu ij dubro za silueta? Ambaj ni sa videli balena?…
* * *
Aku si razbrál, či žinata ti spi sas drugugu i ti dváde da se farliš ud na balkone, spumeni si či imaš sámu roga, ne i krila…
* * *
Aku nekuj se smejé – smej se s négu!
Aku nekuj pejé – pej sas négu!
Aku nekuj rábuti – ustavi gu na mira!
* * *
Aku toja baštá ni jé miljoner, ni sti ti kriv.
No aku niti toja tes ni jé miljoner, némaš uproška!
* * *
— Ud di varviš, be, Gjurka?
— E, sam bil vaz doftura, pa mi ij dál novi naučáre.
— Pa zašto gladeš udgore tej?
— Ampa ti kako ištiš? Da gladem prez tej, za da se izhárat po-barži?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home