Sunday, September 26, 2010

570

I taj ij počnala svádata…

Seda u odara i umenuvam kanálete na televizora. Žinata mi me pita:
— Kako ima na televizore?
— Pépelj! – sam ji udvarnal ás.
… i taj ij počnala svádata!
-----------------------------------------
Žinata mi mi duma, či za tejna denj bi štela da ji kupa "neštu kujétu da stigni ud 0 du 100 za tri sekundi".
Ás pak sam ji pudaril idin kantár.
… i taj ij počnala svádata!
-----------------------------------------
Žinata mi sedi napreć ugledálutu i mi duma:
— Viž me, kolku sam se nagujila, i kolku sam ustarela. Imam nužda da mi ubádiš neštu milnu!
— Pogleda ti ij ustánal mlogu dubar! – sam ji udvarnal ás.
… i taj ij počnala svádata!
-----------------------------------------
Sam si pital žinata, či di bi štela da ja zanisa za praznika na 10 gudini ud nášta ženitba.
A tá, sas svetlivi oči, mi duma:
— Nejdi, kadetu ni sam blá udkole!
Taj či sam ja zanél u kuhnjata.
… i taj ij počnala svádata!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home