Saturday, February 13, 2010

508

Parvija tom ud
Antologijata na banátskata balgarska literatura

http://www.mediafire.com/file/zmmz3ydycmg/AntologijaNuveli1.pdf
Knigata moži da se dubávi ud centrálnotu sedálište ud Timišvár na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija i ni kuštuva ništu. Stiga da imati interes da četéti!

2 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Bravo, Miki Markov za tojta dubrovolna rabota u gradinata na banatskata balgarska kultura, ud kadetu s mila i pučitvanji sabireš oškata (plodvete) i mu ja (gji) predstaviš pud remniva forma, za da možim i nija da se nasladim (nahranim duhovnu)... Hubeve ij či ni ustaveš tezi plodove da izglinejat ali da gji... dufni vetara. Antologijata, kujatu mu ja predlagaš, ij još idno dukazatelstvu za po-gore napisanotu i putvardeva cenuvitustta na naštu kulturnu blagu.
Uspeh nadalja u tojta dubrovolna, rodoljubiva dejnust!
Čekam i sledvaštite tomove, kaćetu i drugjije interesni pismeni raboti!

9:13 AM, February 16, 2010  
Blogger Petru said...

Idno pitance : ud kade moj da se kupi tazi kniga?

12:06 PM, March 01, 2010  

Post a Comment

<< Home