Wednesday, March 10, 2010

512

Zašto krištimi idin na drugji?
Idin denj učitela si pita učienicite:
— Zašto krištata horata idin na drugji, kugátu sa sarditi?
— Krištimi, zaštotu si izgubimi tarpénjitu – ij rékal idin ud učenicite.
— Ama zašto da krištiš, kugátu ondzi durigjija ij pukraj tébe? – pita udnovu učitela.
— Pa lel krištimi, za da badimi sigurni, či ondzi drugjija za mu čuji.
Učitela duma:
— Ama zašto ni možimi da hurtuvami puléku, biz da vikami?
Nikuj ne znájal više kako da udvarni i sate sa zamalčeli. Tugázi učitela ij rékal:
— Znájti li zašto krištimi idin na drugji, kugátu smi sarditi? Zaštotu, kugátu dvámata hora se káret, tejnite sarcá se utdaličat mlogu idno ud drugu. Pa zaradi tuj tija treba da krištat idin na drugi, za da se čujat. Ud kolkutu sa po-sarditi, ud tám po-jáku treba vikat, zaradi gulemotu raztujánji. Ud druga starna, kako se slučva, kugátu dvámata hora se zalibat idin u drugji? Tugázi tija ni krištat, negu si šapnat. Zašto? Otu tejnite sarcá sa mlogu blizu idno du drugu. Nekupać tija sa tolkus blizu, či horata niti ni treba da si šapnat, a stiga sámu da se pugladet, za da se razberat idin drugji. Taj či, kugátu si hurtuvati, nideti ustáve vášte sarcá da se utdeličat idno ud drugu, nideti kázva hurti, kujatu da vu razdilet, zaštotu za dodi idin denj kugátu raztujánjétu za badi tolkus gulemu, či vášte sarcá ni šta možat da namerat više pate na nadzać…
(Mahatma Ghandi)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home