Thursday, January 28, 2010

501

Náj-gulemotu kuče ud na sveta
Ij hurtata za kučitu-mamut George, kujétu ij dalgju više ud dvá métera, visoku idin méter i taži 111 kila!
Spured négvite sobstvenici, David i Christine Nasser, George izedé seku nedele kulu 50 kg hrana.
Dr. William Wallace ud Buena Pet Clinic, Tucson, kojtu ij upatval dokumentite za Guinness record, duma: "U mojte 45 gudini ud katu sam kuršmit, ni sam videl kuče po-gulemu ud George".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home