Sunday, January 24, 2010

498

Nekolkus dokumente, kujatu sam gji nameril iz mojta arhiva
1. Dvá pičeta na saštotu listu, datiranu 15 máj 1922 gudina. Na parvija, kojtu ij na Škulata, se vidi, či Bišnova ij nosil imetu "Bejenari". A na drugjija, kojtu ij na Obštinata, četémi "Comuna Beşenova Mare".
Glávnu za zabelezvanji tuka ij gerba, kojtu se ij namerval na pičeta na Škulata:
2. Drugji dokument, sas pičeta na Škulata ud Bišnov, datiran 27.06.1928, na kojtu četémi: "Şcoala primară de stat Beşenova Veche". Zabelezvami, či tozi pać gerba ij umenat. Se četé i podpisa na deréktura: Ştefan Stoica.
3. Pičet na Kulektiva ud Stár Bišnov, kojtu ij nosil imetu "Gheorghi Dimitrov".
4. Idin dokument ud 2.08.1952 kojtu svedoči, či u Semlac (okrag Arád) ij imálu idna dofturća sas imetu Ekaterina Nákov. [Zafálem na Miki Nákov za utučnénjitu!].
5. Idin dokument ud 12 september 1941 g. kojtu svedoči, či u Bukuréš ij imálu idna rabutilnica na Matej Kalapiš. Pu kaćétu ubážde dokumenta, čeleka ij rábutil za rumanskotu pravitelstvu. Toj ij trebalu da naprávi "pukaštinata" za ofisa na prezidenta. Se ij uputrebuvalu darvu i furnir ud dab, vrej i trandáfer.
6. Idin mlogu intriguvašt dokument, pudpisan "J. Ronkov, učitelj". Ni moža da ubáda, dali ij báš rakupisa na pručutija náša istorik i pisátelj, no pu stila máj či si preliče…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home