Thursday, August 14, 2008

298

Cestit práznic!

U petak ij praznika „Dvete Nédeli“. Pa sam se mislil i na unezi, kujatu ni šta si badat u Bišnov za tozi práznić, réku vájda za nji se išti da prečetat neštu na náša jazić. Zarad tuj, sam ugudil teze trite Banátsći Balgarsći Kalindáre za gudinite 1937, 1938 i 1940.
Kalindáre za 1940 gudina gu imam cel ud deda Čépa, otu u négu sa publikuvani nekolkus materiále ud moja ćicu, Márkov Rášku (ás ni sam sváril da gu puznája, zaštotu ij pučinal máld), ama drugjijete dváta Kalindáre mlogu trudnu sam uspel da gji sabera, ud pu 3-4 ekzempláre izkacani. Imam části i ud Kalindárete za gudinite 1931(?) (starnite 31-88) i 1939 (starnite 15-94), ama niti kacé ni moža da namera varijánte, kujatu da imat i kuricite. Aku já nekuj moži da pumogni, néka se javi, za da gji „saberémi“ tuka sate...

Banátsći Balgarsći Kalendár za 1937 gudina
http://www.mediafire.com/?jvz0s12yzx3

Banátsći Balgarsći Kalendár za 1938 gudina
http://www.mediafire.com/?jyv7zdyy4kc

Banátsći Balgarsći Kalendár za 1940 gudina
http://www.mediafire.com/?43glmyxamdm

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home