Wednesday, August 06, 2008

292

Kalindáre "Sv. Kiril i Metodii"
I

Ud Svetlána sam dubávil da skaniram nekolkus broja ud katoličánsćite kalindáre "Sv. Kiril i Metodi" (zašto ni piši "Metodii"!?). Još nisam sváril da gji prečeta, no razgnejći gji vida, či sa zadosta interesni u paruv red za unezi, kujatu ištat da razberat istorijata na katoličánstvotu u Balgárija; no u máj seku broj ima i pu neštu svazanu sas námu, banátsćite balgare. Sam ugudil tuka i pu neku po-interesnu svetiče ud máj seku idin Kalindár.

Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1938
http://www.mediafire.com/?l8jmwnbnrbp

Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1939
http://www.mediafire.com/?jyearbtsmo7

Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1940
http://www.mediafire.com/?xr1mhdaky3c
Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1944
http://www.mediafire.com/?bgtcnkfw5vf
Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1945
http://www.mediafire.com/?gwerfxcmzmy
Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1946
http://www.mediafire.com/?bjsjosg1x7x

Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1947
http://www.mediafire.com/?cdm655nax99
Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1948
http://www.mediafire.com/?lqcya8ldada
Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1949
http://www.mediafire.com/?erjp2cgfwuu
Kalendar "Sv Kiril i Metodi" 1950
http://www.mediafire.com/?j1p53th04hr

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home