Thursday, March 27, 2008

224

Kaćé se právi piva
(Recépt ud Ciudanoviţa)
Mu trebat:
- 10 litera uda (za predpučitanji varéna)
- idin pakét málc
- pulvina kil kukuruz (na zarná)
- pulvina kil zahar
- idin kriváč hamei
- málku pena (kača “za 25 bánja”)

U 2 litera uda (ud 10-te litera) se ugudi da se vari málca, kukuruza i zahara. Sled katu se ij svarilu se ugudi hameja i ustánalite 8 litera uda i se ustávi satu da izstini. Sled katu ij dubre izstinatu se ugudi penata, se razbarka hubeve, se precedi i se nalejé u staklenći, kujatu se zaplatat dubre i se ugudat da stujat nejdi, na temperatura ud kulu 18-24°C.
Sled nekolku dene (kulu idna nedele) moži da se pijé!

Málc možiti da nameriti tuka: http://www.anamob.ro/lab/malt.shtml
Hamei: http://www.naturaplant.ro

Aku sti interesuvani ud právenji na piva “u dumá”, farleti pu idno uko i tuka: http://www.birramia.it/shopping/cat126.php?n=1
http://www.birramia.it/shopping/cat134.php?n=1
http://www.birramia.it/shopping/cat110.php

========================================
Profesora ij flezal u klasa i ij napisal na daskata slédnotu: “Žinite biz námu mažjete sa ništu”. Posle ij zamolil studentete da ugudat tija právilnata punktuácija.
Sate mončita sa napisali:
“Žinite biz námu, mažjete, sa ništu!”
A mumičitata sa napisali:
“Žinite: biz námu, mažjete sa ništu!”
========================================
U ludija špitálj, pu vreme na vistácija idin čeleć pita doftura, či kaćé si dáva isáp aku idin bulnáv ij uzdrável.
- Pa lel u kapilutu napalna vánata sas uda i uguda pukraja idno lužiče, idno šolče i dina kova i išta na pacienta da izprázni udata ud vánata.
- Aha! Pa le se razbire, či seku normálin čeleć za zami kovata...
- Ne - udguváre doftura. Idin normálin čeleć za izvádi zaplatálćata. A sigá, mi ubadedti, dali ištiti odara da vu badi pukraj péndžarata, ali pukraj vratáta...

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hehe, smeshni vicove!!

7:17 PM, March 27, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home