Thursday, June 06, 2013

767

Dicáta ud Áfrika
Idin antropolog ij predlogal na dicáta ud idno afrikánsku sélu idna igra. Toj ij ugudil ino košinče sas oška pukraj idno darvu i ij rékal na dicáta, či kojtu za stigni paruv du košincata, za ja preigráj. No katu nji ij kázal „Tičejti!” tija sate sa se uluváli za racite i zágjnu sa ragnali kantu košinčetu. Sled tuj sa sadnali dole i sa počnali da jadat oškata.
Katu specialista gji ij pital, či zašto sa naprávili taj, kátu idin ud tej ij mogal da preigráj celotu košinče sámu za négu, dicáta sa mu utguvorili:
– Kaćé moži idin ud námu da ij rádustin, aku sate drugjijete sa žálni?

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I zatuj afrikáncete i drugjije primitivce s takozi mislenji ni sa naprávili ništu.U sata tejnata istorija ne izgradili ništu i ne napridili nikak durdi drugjije nisa dušli i za zlo ali dubro ne gji butnali napreć.Čeć i istorijata nji počniva sas dváždenjitu na drugjijete či du tugáz se darži za preistorija,ninapisana i nipuznáta.
Imálu ij nekolku "kraljéstva" kaćétu naprimer Zimbabwe ama tija sigurnu nisa bli izgradéni sas takozi mislenji.Na tuj moži da se prutivpuloži mislenjitu na individa kojtu ij po-ják,po-barz kojtu prejgráva,kojtu stváre.Ud tám varvi civilizácijata sas tejnite negativni i pozitivni čerti.
Sigurnu či žuvota u rájskata gradina izgladva hubanći i oškata sládka,no za nášta nisréća gradinata udkole ij stánala tesna.

4:00 AM, June 10, 2013  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home