Monday, November 01, 2010

579


Sam dubávil ud Jáni Négjva toze link sas idin mlogu interesin, taj zván banátsći tánc (suita). Nusijata preliče málku, muzikata - još po-málku, hurtite na pesmite - máj nikak.

A tuj mi nanáse na pámeć za idin reportáž, kojtu sam gu videl naskoru, sas idna mláda bulka, misla či ud Ámerika, kujatu ij utišlá u Japonsku da se naprávi geiša.
Du tuka ništu strášnu, makár či se znáji, či za da stániš geiša ti trebat mlogjije hiljadi doláre za kostjumete, ama i dalgji gudini učenji.
Interesnu mi ij blo tuj, či reporterete za zastáveli iz ulicite na Tokio mládi mumičita japonći i sa gji pitali, či kako mislat za tuj, či idna amerikánka ij stánala geiša. A mlogjije ud tej sa utguváreli taje: Se rádvami, či ima koj da mu nosi nadálja tradicijite.
Pa taj ij i sas námu: aku nija ni smi kadarni, makár da se rádvami, či ima koj da mu nosi nadálja tradicijite. Tuj, aku smi zaduvolini sas náčina pu kojtu možat tija da badat i "upačisani" u tozi proces...

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mlogu interesnu! Az misla, ci taj kostjumete, kacetu i muzikata i tancite sa zadini ud Kauffman, kojtu ij izsledval (i) banatskata balgarska muzika i tanc, ama ne ud Banata, negu ud Balgarija (ud banatscite balgare, kujatu zuvejat u Balgarija). Dumam tuj, spured ci nekuja tanca sa mi puznati ud katu banatscite balgare ud Bardarski geran sa puhazdeli Banata. Sastu i kostjumete si prelicet sas kakotu sam videl vaz bardarcenete. Istena ij, ci kostjumete ud tozi videoklip ni sa originalni i mlogjije casti i motivi sa stilizirani. Neka da vidimi palnata puluvinka ud pahare: tuj, ci idin gulem i izvestin balgarsci ansambal ubraste interes kantu folklora na banatscite balgare. Du siga sam videl samu kace nija, tuka u Banata pejemi pesmite i igrajmi igrite na drugjijete narudnusti: sarbi, rumance, madzere, cigane..., da mislis ci nastu balgarskotu ni se izdiga na takozi "visoku" nivo. I sam se pital mlogjije pate, zasto naste mladi pucitvat samu folklora na drugjijete narudi i ga za dodi dene, kuga za vida sarbite, rumancete, madzerete i drugjije, da pejat naste balgarsci pesmi i da igrajat naste balgarsci narudni igri. Siga se misla, ci aku idin prucut ansambal ud Balgarija igraji banatsci balgarsci tanci, tugazi vajda za se sabudimi i nija i za pocnim da si pucitvami uistena nasa izvanredin balgarsci folklor i za ustavim srabscija folklor na sarbite, rumanscija na rumancete, madzerscija na madzerete... Dano razberat sate, ci nija treba da si pucitvami u paruv red nastu balgarskotu! Daj Boze, taj da se dugudi!

"Idin banatsci balgarin"

11:22 AM, November 02, 2010  
Anonymous Anonymous said...

"Idin banatsci balgarin" ima za právu.Muzikata ij ud Nikolaj Kaufman a horeográfijata ij naprávina ud Todor Bekirski pu kaćétu piši na toze sájt:

http://horo.bg/index.php?how=real&materialid=781&menunode=9&show=material

Обявяване на събитието
КЛАСИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАНЦ 21 май 2008
.............................................................
8.”Банатски танц”- “Северняшки ансамбъл”
музика: Николай Кауфман
хореография: Тодор Бекирски

Vižti i svetiče tuka:

http://horo.bg/index.php?menunode=296&show=material&materialid=907&how=real

I Svetlána ij pisala za tuj na tejna blog málku po-udkole.
14 НОЕМВРИ 2008
Рожден ден на читалище "Съединение-1923"
.......................................................................
"През последните две десетилетия на XX век в Бърдарски геран идва големия музикант Иван Вълев, ръководител на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци. Гледал по телевизията нашите танци и му хрумнала идеята да създаде голяма музикално-танцова постановка под името „Банатски танци”. Идва с две момичета и две момчета тук за няколко дни и нашите младежи ги учат на банатските танци, а после Северняшкият ансамбъл обикаля света с тази постановка, представяна и до днес".

http://karadzhova.blogspot.com/2008/11/1923.html

2:19 PM, November 03, 2010  
Anonymous Aleks said...

Ey deca. Tova li e na balgarski? Az ne znam mnogo dobre ezikat, no kato vie pishete, tova naistina chujdo neshto.

3:49 PM, November 04, 2010  
Anonymous IvAnKa Banat Balkan said...

Interesnu... zaistu mlogu interesin material... Sled katu sam pregladela, s brigosnust, tozi videoclip, sam sapćásala, zabelezala, či ij hurtata u istena za idin KOMPLEKSIN (SMESIN, "UMEŠEN") BANÁTSĆI TÁNC, tojest SUITA ud BANÁTSĆI NARUDNI IGRI UD BANÁT - BALGARSĆI-PALĆENSĆI, NEMSĆI i MADŽERSĆI. Štuti (se) razbirem áz u narudnite igri i pesmi, sam zabelezala: u I-ja (parvija) menut ud tozi videoclip muzikata (melodijata i hurtite) preličet máj du identificirvanji s BANÁTSKATA BALGARSKA PESMA: "AMA ŽUVEJA, KAĆÉ' ŠTA" - "Ama žuveja kaćé' šta, hej, háj, háj! / Dubre stuja sas žinata m', némam báj. / Aku-j riča da n' vika - s' udfar' valenika (tuka žinite ud levajta starna na videoclipa se ubarnat s krasta kantu drugjijete i si udfarat malku valenika). / Ás pá more tagla srám i za nám' dváma..." (Viž starnata 221 ud "Banátsći balgarsći foklor" - I tom, Nárudni pesmi, prebráni, zapisani, pudredéni i izdádini ud profesor Ivánčov Karol-Matej). Ud menuta 1:33, stapćite, rázkačete, izcelu horeografijata preliče (i) na BANÁTSĆITE NEMSĆI NÁRUDNI IGRI... Ud kulu 4:30 menut - prelika na BANÁTSĆI MADŽERSĆI NARUDNI IGRI. Nusijata preliče zadosta hubeve s banátskata balgarska, málku s banátskata nemska i po-više (kantu krája) s banátskata madžerska. Interesnu ij, s kakva gulema kompetentnust talantlivija horeográf Todor Rajčev Bekirski ij uplél stapćite, rázkačete na ni po-malku talantlivite tancjore ud "Severnjáškija ansámbal" Pleven s ritama na muzikata na purčutija balgarin-áškenázi Nikolaj Jánkov Káufmán. Idna pastra banátska ćitka! Razvalnuvanji za... banátsćite (i ne sámu) ušeštbi!

7:38 PM, November 04, 2010  
Blogger Nikolay Bonov said...

Falmis na sinca vu ditu sti pisal i sledit Bloga na Niki Markov .
In na mene mij bash dragu za tuj ditu sam videl i prochal ut vas "Idin ut golemte "BG-ki ansambal" da izpalneva neshto-ditu mij milnu i rodnu kac'a Bashtinata Kashta"
Zafalem i za tuy ditu sti napisal komentarate kojatu sa verni i na mestu.

Ustaneti sas zdrav, apa az utadem da procheta novia broj na "Nasha glas"

Niki Bonov
Calgary (rodum ut Bardare)

8:36 AM, November 15, 2010  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home