Wednesday, September 16, 2009

429

Mláda májća trasi baštata na tejnotu dite
Po-dolnotu filmče, u kujétu idna (hubanka) mláda májća ud Danemarka trasi baštata na tejna manenija Agust, ij sedelu du skoru na YouTube. Za sámu 3 dni filmčetu, u kujétu mládata Káren prekázva, či napreć sas idna gudina i pulvina ij puznála idin momak s kojtu ij imála idna noštna aventjura, ij blo videnu ud više ud idin miljon tima!
"Ji práva tuj, zaštotu probam da gu namera baštata na manenija August. Ni pámta više ud kade si bil, ni ti pámta niti imetu. Znája, či sled idna nošt, u kujatu smi bli zágjnu, na sutrenjta sam se sabutila i tébe više ne te imálu…" - duma Káren.
Ni šta
da znája kolku mažje sa si kupili cédula za Danemárka...
... No, sled kasu vreme satu tuj se ij dukázalu sámu idna rekláma, s kujatu da se pretaglat turiste u Danemárka. Mládata májća ij idna aktrisa na ime Ditte Arnth Jorgensen a manenija "August" ni jé tejnotu dite, duma dánskata nuvina "Ekstra Bladet". Filma ij bil izvádin ud naYouTube, no možiti da gu namertiti još na http://www.wimp.com/seekingfather.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home