Monday, September 01, 2008

310

Čarkvata ud Stár Bišnov... Interensu, kaćé ij imálu zágrad i u dvete starni na čarkvata. (A u levicata se vidi nekakva šátra, dosta gulema...) Dá, ni jé niti kakva šátra, ij ćošaka na Liceja...
Tuka se vidat finérete kaćétu i kandelábra gulemija.Izgladva, či nekupáć pá sámu žinite sa hodili na čarkva.
Vétite škuli, nekupać.
Piáca, kojtu se ij daržál u párka ud pukraj stárata Kulturna kašta (Mozitu)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nema nikakva satra, tuj i cosaka na skulata

10:06 PM, September 01, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home