Monday, June 23, 2008

267

Kunče za 1.100 dolara!
Zafálem mlogu na Jáni Négjva, kojtu ij nameril, prez sájta http://cartofilie.ro, tuje svetiče da se purdáva na e-bay. Etu négva e-mail kantu náša Forum:
Sam nameril u interneta idno stáru svetiče sas familja ublekani u nárudna nusija za kujé se ubazde, či sa sarbi ali balgare, vájda ud Vinga. Pu pulite na žinite izgladvat kača vingánći, ama nekuja ud tej nosat na glavata bisnovsći pišćire. Kako ij interesnu još, ij cenata na tazi originálna fotografija. Kolku takvize svetičita se namervat iz halmárete na náste stárite, zabrávini? Bi trebalu da se naprávi idna arhiva za da se zapázati štut moži po-više takvize dokumenete ud náštu menatu.

Etu i teksata ud sájta “cartofilie.ro”:
“Fotografie cu o familie din Banat
Mai 11, 2008
Una din cele mai scumpe piese vazute de mine. O fotografie a unei
familii traditionale din Banat imbracata in costume traditionale.
Probabil o familie de la tara, instarita, de origine slava, fie sarbi
fie bulgari (mai probabil). Pot face presupunerea ca e o familie din
Vinga? Foarte probabil. Oricum ar fi pretul e imens: 1100 euro.”

Etu i teksta s kojtu ij predstávenu svetičitu na e-bay:
“RARE BANAT FAMILY TRADITIONAL FOLK REAL PHOTO * US $1,100.00”
* * *
Naistena, cenata ij jáku gulema, no interesnu bi blo da razberémi, dali nekuj báš bi ji kupil na tazi cena!
Sam jáku saglásin sas Jáni, či treba se saberat sate tezi stári svetičita, knigji, spomene i t.d. na idno mestu, makár u virtuálnija svet na Interneta.
* * *
Sam se “rovil” i ás málku u virtuálnija magazin na balgarina kojtu purdáva tuj svetiče na e-bay, pa sam nameril još dve interesni raboti: Idno staklo za soda (gazirana uda – sifon), s cena ud 2.100 USD! Sam cigurin, či aku putrasa na taváne u Bišnov, za namera makár idno takozi staklo, ama koj gjávla za mi ji kupi???
I još neštu se purdáva tám: idno svetiče sas generále Márkov (moži já da mi ij bil rudbina?), s cena ud 1.800 USD. I da bij imál tezi nosce, máj či ni bi gji dál za idno svetiče…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home