Tuesday, May 13, 2008

253

Emisijata Rádio Timišvár ud 11 máj 2008 g.
RadioTM20080511.mp...

Sas Božija pomušt, etu tuka, za paruv pać, zápisa na emisijata na Rádio Timišvár na banátsći-balgarsći jazić! Se nadevam, či ud sigá nadálja za imami prelega da slušemi tuka, u bloga, sate emisiji kujatu smi gji izpusnali online.
Zafálem za tuj neštu na Nikoleta ČOKÁNJ.

USPEHE I NA MLOGU GUDINI, NIKO!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ZAFALEM Miki, ZAFALEM NA SINCATA!!!
Sam sas vasta pomust na sincata kujatu zeliti da cujti nasa majcin jazic pu valnite na radio za " reusiram".Sama nistu nista naprava. Cekam u paruv red upatvanjita i critici za emisijite da bajat po dubri. Cekam "propuneri, kako bijti steli da cujti , cekam idej i na sate unez kujatu imat talent da pejat ista da vu naracem ci vu cekam da mi se ubadit da napravim idnija dubri i kalitativni zapise " inregistrari". Ud Bresca, Vinga i Bisnov treba zapisim carkovni pesmi sas po dubar kvalitet , ci tez detu gji ima nisa za pustenj.Da ni mi se sardi nikuj, ama sam dubavla idnija upatvanjita ud mamacete na Radio Timisvar ci satu detu niji dubre inregistriran da ni-j pustem, ci smaknivam kvaliteta na Radio Timisvar.Taj ci krinvam idin pac kojtu zela da mu dublizi i ujdini i toz i nasa jazic pu valnite na radio.Istu taj mi se-j ubadlu da pustem pu nekupac i balgarska muzika, ne sam palcenska.Cekam vaste mailve, telefone, pisma.
Mojta adresa ij eticiocani@yahoo.com; moja nr. ij 0744110816; a pisma moj pisiti na ulcata Pestalozzi, nr 14/A ud Timisvar. Vu puzdravem sincata i vu cekam da mi se ubadit!

Nikoleta Cokanj

2:51 AM, May 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Samo da vi pozdravia za tova koeto pravite!
Pozdravi ot Veliko Tarnovo, Bulgaria!

1:03 PM, May 20, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home