Thursday, February 16, 2017

942

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Vida či temátikata na toze broj na nuvnata ij ujdinvanjitu i idinstvutu.Ništu hargjevu néma u tuj, znájmi či balgarsćija moto ud na daržávsćija štit pá takoz mu deka.Kadetu ima idinstvu mlogu raboti možat da se navaršat, kaćétu naprimer u vremeto na drugjia boj.U unuj vreme ondzi sas manenotu mustáče zájdnu sas négvite hora sa vládali sé u idinstvu i sa stánali taj purčut či i teze deni gji tváret na televizore.Pá takoz sej dugudilu i sas négva prutivnić mamáče na unez sas sarpvete i čukvete, toj tvarde jáku muj blo négvija náčin na idinstvu da predelej redum.Naslidnicite mu pá u takoz idinstvu sa vládali i sa bli mlogu uspešni pa sa exportirvali tozi fel na vladánj u mlogje daržávi.Nija smi bli taj sréćni pa i u nášta dumuvina sej uvél toz náčin kojtu ij trájal dalgju vreme.Tugáz sej dugudilu neštu pa stánjtu sigá ij umenatu málku ama fála bogu sledite sa ustánali još.Moj da vidit kolku ij koresnu tuj či i u dnéšnotu vreme ima još mestá na sveta di daržat jáku na toz sistem, primernu Korea.Tám gá nekuj ij prutu idinstvutu homa gu izvádat u gumnutu i mu purbijat šápkata ud na glavata sas jélavu zranče.Dubre či i vija sti se naučili ud tez hora pa aku nekuj si digni dváta prasta prutu idinstvutu homa gu izpadit da ni preči na idinstvenija kandidát kojtu išti da upázi idinstvutu i da napreduva u ujdinvanjitu na négvite bližni kujatu tija négu sa gu prepuračel da gji bráni ud niidinstvu i razdor.Idinstvutu néka pubedi makár kako.Zako ti treba sloga tá preči na ujdinvanjitu, treba se slušet i miseljtite na drugje hora kuja ni znájat kako ij hubavu za tej.Slogata i razbirenjitu sa mačni sturénjta nikade nimoj napráviš pu olete na sate, pa zako da probaš.Sám si gubim vreme aku slušem seku jébac kako moži da ubádi i za treba fest da ubjasnevam na sate.Hubeve ij gá vatrešnotu kulelče ij po manenu pa gá se udlači neštu za ji se naznajé aku treba za da znájat kolku ij glávnu i treba da pázat idinstvutu i da se borat za ujdinvanjitu kaćétu sti dubre napisali.Slogata...pfff...manet ja na vraga!
Idin Palćenin

2:06 AM, February 17, 2017  
Blogger Tihomir Todorov said...

Здравейте, попаднах на Вашия блог от статия на сайта falmis.org Впечатлен съм от всичко което правите и усилията Ви да се запази идентичността на банатските българи и искам да Ви поздравя за това. Аз се казвам Тихомир и съм от град София, моля Ви ако мога с нещо да Ви помогна да ми пишете на tihomir.lyubomirov@gmail.com
Поздрави от България!

7:43 PM, March 05, 2017  

Post a Comment

<< Home